Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

from my scrapbook--29
I left jasmins & lilies
secretly on your pillow.
I left a piece of my soul too.
I asked my guardian angel
to guard me no more.
I sent him to be by your side.
For the gift of life is
more important to you.


Soulmates at last...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου