Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2006

from my scrapbook /four (part 2)


16/02/00, working title "blood" (take 2)

ξέρω ότι κάπου μέσα σου υπάρχω
ξέρω ότι κάπου στο αίμα σου γυρνάω κ εγώ
δεν ξέρω αν κυκλοφορώ στα χέρια σου ή στο μυαλό σου
δεν ξέρω αν γλυκαίνω την καρδιά σου ή αν την πικραίνω
δεν ξέρω αν ποτέ ήμουνα η διαφορά της ζωής απ' το θάνατο για σένα
δεν θα μάθω ποτέ.
όμως, το ξέρω ότι σαν θεός κάπου μέσα σου υπάρχω!

from my scrapbook /four (part 1)


παρασκευή 22/06/01... 
(take 1) [ημιτελές]δεν πρόλαβα να σου δείξω,
δεν θέλησες να δεις...
από όλες τις αβύσσους
διάλεξα των ματιών σου να βυθισθώ,
δεν κατάλαβα ποτέ τι έκανα...
[...]
και ποιόν βαθύ Καιάδα να βρω,
να κρυφτώ να με λυτρώσω;

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2006

from my scrapbook--3


19-3-05

what was left from that healthy, half-human was beautiful ashes in the colour of his blood, mixed with some remains of his internal organs.
there were NO poems left to be written, NO blond hair to be touched, NO soul to sell.
His dog found a new master.