Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2006

from my scrapbook--3


19-3-05

what was left from that healthy, half-human was beautiful ashes in the colour of his blood, mixed with some remains of his internal organs.
there were NO poems left to be written, NO blond hair to be touched, NO soul to sell.
His dog found a new master.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου