Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ripped fleshi wish you would just make my heart explode, instead of leaving me a half-man, waiting for redemption, counting down the grains of sand in my hourglass...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου