Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008

my scrapbook-- 7th page (part 1)


february 9, 2007... (early in the morning)

the magic crystall ball could give him anything he had ever desired, fulfill any wish he had, show him his future...
instead, he chose to build his own destiny. he SMASHED the ball.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου